Ångbåtsprojektet

Sex “gentlemän” från Ludvika och Rämshyttan bestämmer sig för att starta ångbåtstrafik på sjön Väsman, Ludvika. Efter flera års sökanden och ett otal “båtinspektioner” satte herrarna ner sina fötter och köpte Måsen, en stålbåt byggd i Linköpingstrakten. Båten var ursprungligen byggd för ångdrift men omständigheterna hade gjort att den vid köptillfället var försedd med en dieselmotor .

Redan tidigt blev det bestämt att båten skulle byta namn och gärna då efter sjön Väsman. Den äldre stavningen Wäsman kändes mer lämplig för detta nostalgiprojekt – och så fick det bli!
På denna hemsida kan du följa vårt arbete (glädjeämnen såväl som bakslag) från i stort sett tomt plåtskrov till färdig ångbåt med turer på sjön Väsman.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: