Våra sponsorer

Tuna Hästbergs Gruva, Lars Olsson, Tuna Hästberg: Produktion och försäljning av anläggningsjord och grus. Tel 0240-263 80.

Elbolaget, Ludvika. Elmaterial mm. Tel 0240-61 12 80

Plimab AB, Ludvika. Laserskärning och maskinbearbetning. Tel 0240-147 48

Dahl AB, Ludvika. Hjälp med rörinstallation, förbrukningsmaterial. Tel 0240-66 92 60

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: