S/S Wäsman

Wäsman är tillverkad av Lars Nilsson Borkhult, Åtvidaberg, och byggd i 4 mm stålplåt. 8,60 m lång och 2,40 m bred.

Wäsman är byggd för ångdrift men fick en dieselmotor installerad av förste ägaren. Denna motor är urtagen och under vintern 2012-2013 ersatt med en anläggning för ångdrift. Tomvikten exklusive ballast är ca 2800 kg.

Den nu färdigställda ångslupen S/S Wäsman kan ta upp till 8+ passagerare plus två besättningsmän. Slupen trafikerar sjön Väsman med (nåbara) intilliggande sjöar. “Redargruppen” erbjuda arbetsgrupper, födelsedagsfirare, bröllopsgäster och alla andra sällskap känslan av att värdigt och tyst färdas några timmar på sjön i en ångslup där mycket möda lagts ner för att ge en tidstypisk båtmiljö.

Maskinen (av B2 design, tillverkas av Vinäs Maskin i Mora) är encylindrig med 140 mm slaglängd och som levererar 6,5 ihk.

Den vedeldade pannan är också den nytillverkad och ger 35 kW (tillverkad av B2 i Forsvik). Propellern är 3-bladig med 600 mm diameter. Pannan är en eldrörspanna som levererar 45 kg ånga per timme. Vattenvolymen är 75 l och max tryck 9 bar.

Båtens överbyggnad utgörs av en salong med påkostad inredning huvudsakligen byggd i mahogny.

Båtens ursprungliga utseende framgår av bilden nedan:

Gubbarna inspekterar Måsen

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: