Sommarens första tur i värme

Idag gjorde vi en sommartur i 24 gradig värme runt Bärholmarna med 8 intresserade passagerare varav en var vår båtkunnige dam Bodil.
Ove var nöjd med att tätningarna nu fungerade, men på ångvanligt sätt kom ett nytt ljud från maskinen SS Wäsman sommarturnär vi närmade oss hamnen. Ångvisslan låter lie svag tyckte även Bodil och kommer att behöva ljusteras