Sommarens första tur i värme

Idag gjorde vi en sommartur i 24 gradig värme runt Bärholmarna med 8 intresserade passagerare varav en var vår båtkunnige dam Bodil.
Ove var nöjd med att tätningarna nu fungerade, men på ångvanligt sätt kom ett nytt ljud från maskinen SS Wäsman sommarturnär vi närmade oss hamnen. Ångvisslan låter lie svag tyckte även Bodil och kommer att behöva ljusteras

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: