Propellerbeslut – december 2012

Besöket hos Bernt Breding i Forsvik och båtvarvet i Linköping gav oss även mer underlag vad gäller propellerfrågan. Vi var nu övertygade om att den befintliga propellern behövde betydligt högre varvtal än vad vår maskin skulle trivas med. Alltså nödvändigt med en transmission som växlar upp varvtalet 3-4 ggr.

En transmission är varken enkel eller gratis! Dessutom skulle den ju få plats någonstans – helst under durken. Det var ju inte heller helt klart om den lösningen skulle ge oss tillräcklig propellerkraft för att driva båten. Alternativet var att byta ut vår propeller mot en som var direkt anpassad för en båt som vår.

Men en ny propeller är inte heller gratis och enkelt. Det skulle medföra ny axel och ordentlig modifiering av stävlagret med tillbehör eller en helt ny stävlagerkonstruktion.

Kostnader och insats för de olika alternativen var ungefär likvärdiga men insikten om att den helt nya propellerlösningen var utprövad för en båt som vår fällde till slut avgörandet.

Det fick bli en helt ny propellerlösning med ny axel och ny stävlagerkonstruktion!

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: