Arbete och åter arbete – december 2012

Det som på pappret låter enkelt medför, när det väl ska göras, både hårt arbete och att ta hand om problem som oväntatOLYMPUS DIGITAL CAMERA dyker upp. Inspirerat arbete varvas med svetsrök och slipdamm utan att något synes hända.

Det är klart, för den som titta noga går det att finna både nya förstärkningar, reglar, fundament för panna etc etc. Men fortfarande ser båten ut som en… …en lång, lång resa till färdigt skick.

Tänk den som kunde visa upp en helt färdig salongsvägg! Eller en durk (ett golv alltså!) på fördäck! Eller en färdig elinstallation…

Men hela tiden går dock arbetet framåt. Planeringsmöten varje vecka. Beslut om arbetsfördelning och inköp. Vi har med andra ord “ångan uppe”!

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: