Rak baslåda för fina krökar – februari 2013

Det höjdes ett och annat ögonbryn när den långsmala tubformade tingesten släpades in i verkstaden. Men när vattenkastrullen sattes på elplattan och ånga (just det ÅNGA) fyllde röret fick denna en helt ny dimension.

In med lister och “ånga på”!  Och “ånga på”! En timme gick…

Tanken är att listerna i röret ska vekna och låta sig böjas i önskade former. I vårt fall efter salongens “kurvatur”. Om det var ångan eller vår envishet som till slut tvingade listerna att anta önskad form står skrivet någonstans…

Men hur många vet att det heter “basa” när man kröker lister? Vi vet! Och innebörden av begrepper “baslåda” har fått en djupare och mer ångpassande innebörd s.a.s.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: