Jodå, vi jobbar på… – mars 2013

Tro inte att vi ligger på latsidan bara för att det råkar vara lite glest med artiklar den senaste tiden. Inget kan vara mer fel!

Här tillverkas bord och bänkar till salongen. Fönsterbågar lackas och dörrar är under tillverkning. Ventilation och länspump är också snart på plats.

Ventilation är inget att skoja om!

Ventilation är inget att skoja om!

Propellerläget är fixerat, axeln kapad till rätt längd och på söndag återbördas maskinens underdel till Agne för hans fortsatta jobb med maskinen.

Tankar och idéer till styrhyttens funktion och utformning bearbetas som bäst och rimligen har vi grunddragen klara för oss om några dagar.

Båtens botten är renskrapad (roterande borste på vinkelslipen) och tvättad. Nu ska bara bottenfärgen läggas på. Ja, just det! Den lilla del av kölen som ligger oåtkomlig i båtkärrans u-profil måste också skrapas och målas. Vi grunnar just nu på hur detta ska gå till!

Propellerläget bestämt. Här skymtar också den renskrapade bottnen.

Propellerläget bestämt. Här skymtar också den renskrapade bottnen. I bakgrunden står det nytíllverkade yttre skorstensröret som ska isolera och skydda besättning och andra från det heta inre rökröret.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: