Panna och maskin beställda – november 2012

Begagnat eller nytt? Renovera själv eller lämna till en verkstad? Hur stor panna behövs? Och hur kraftfull ångmaskin krävs? Hur mycket pengar är vi villiga att investera?

Efter en del “konsultationer” förstod vi att vår båt borde ha en maskin på 5-10 ihk och en panna på ca 35 kW.

Marknaden dammsögs på lämpliga objekt. maskin 140 SLBegagnatutbudet var begränsat och det fanns inte heller en ångmaskinstillverkare i varje by. Prisbilden på renoverat begagnat var dessutom inte långt ifrån priset på nytillverkat.

Ganska snart bestämde vi oss för att köpa en nytillverkad panna. Bl.a. på grund av att det kändes mer tryggt. Det handlar ju om tryckkärl och de säkerhetsrisker det innebär och att det skulle vara mycket svårt att bedöma skicket på en begagnad.

Valet föll på en panna från B2 i Forsvik (Bernt Breding). B2 hade även haft tillverkning av maskiner med lämnat över rättigheterna till Vinäs MaskinTeknik (Agne Karlander) i Mora.

Agne hade en begagnad maskin under renovering. Efter en del funderingar bedömde vi den vara i minsta laget utan bestämde oss för en nytillverkad långslagig maskin, B2 140SL.

Pannan skulle bli klar redan i december medan Agne hade kö på maskinsidan. Vi kunde inte räkna med att få maskinen förrän i slutet av mars 2013. Tidskritiskt eftersom vi vill ha båten sjösatt till sommaren men det borde gå.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: