Stävlagret med rör monteras – februari 2013

Det var inte utan respekt för uppgiften som vi tog itu med att installera propelleraxeln med alla sina tätningar och lager. Axeln måste ju vara perfekt uppriktad hela vägen från propeller till maskin. Minsta avvikelse kommer att leda till problem längre fram, t. ex. i form av felbelastade lager med uppenbara haveririsker.

Så, nu var det alltså läge för planering och förberedelser utöver det vanliga. Benny från ångslupen Moa av Norrköping med flera bistod med goda råd och egna erfarenheter. Telefontipsen “strömmade” in!

För att få rätt passning för stävlagret och lämpligt avstånd mellan skrovet och propellern hade vi låtit tillverka en adapter som vi skruvade fast mot skrovet vid axelgenomföringen. Passade perfekt!

Stävrörets gänga tätas

Stävrörets gänga tätas

Sedan monterade vi samman stävlagret med röret. Här tätade vi med gängtejp för att inte få läckage in i båten. Röret skulle ju vara fyllt av vatten när båten väl är i sjön.

Stävlageret på plats på röret

Stävlageret på plats på röret

Det visade sig nu att fästet som skulle fixera stävröret inne i skrovet inte passade. Av någon anledning hade vi fått en annan, något mer brant, lutning på axeln än den gamla axelkonstruktionen. Troligen berodde detta på en liten avvikelse i flänsen för stävröret jämfört med det gamla.

Stävlagret monteras på adaptern

Stävlagret monteras på adaptern

Egentligen var den brantare lutningen bra eftersom maskinen då kommer något högre vilket i sin tur ger bättre utrymme för maskinbädden.

Stävröret fixerat till skrovet

Stävröret fixerat till skrovet

 

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: