Förvärmt rörarbete – maj 2013

Förvärmaren är till för att värma upp matarvattnet (som vi tar från sjön). I all enkelhet en värmeväxlare med ett inre rör där het ånga från maskinen

Förvärmaren inkopplad

Förvärmaren inkopplad

passerar och ett yttre där matarvattnet passerar i mellanrummet mellan de två rören. För att förvärmaren ska vara effektiv bör den vara mellan 50-60 cm lång. Biden visar den lodräta förvärmaren när den anslutits till cylinderna ångutlopp.

Vi har också börjat dra rören för maskinens inloppsånga. De första rörstumparna syns till vänster om utloppet. (Det vita är maskeringstejp för att hålla delarna tillfälligt på plats)

Rören för matarvatten är betydligt  tunnare än de för ånga. Delar av det rörsystemet börjar nu också ta form (bilden nedan).

Del av matarvattnets rörsystem

Del av matarvattnets rörsystem

Leave a comment

1 Comment

  1. Conny

     /  May 12, 2013

    Härligt med entusiaster

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: