Säkerheten först – maj 2013

Tidig morgon. Utanför den öppna verkstadsporten kämpade morgonsolen mot tunga regnmoln. I källaren gick kompressorn igång.

Röret för utloppsånga med ventil för omkoppling till utblås via skorstenen

Röret för utloppsånga med ventil för omkoppling till utblås via skorstenen

Annars var det lugn och tyst. En morgonpigg ångbåtsdelägare hukade eftertänksamt mellan maskin och panna.

– Borde inte röret för utloppsångan säkras mot feltramp med böjda rör och i värsta fall läckage av het ånga som följd… kanske ett svep där och ett svep där, båda förankrade i plåten under pannan..

Han bestämde att så fick det bli. Säkerheten först! Den hukande ångbåtsdelägaren hade väl knappt tänkt tanken ut förrän ångbåtens “säkerhetsansvarige” anlände. Glad i hågen med både vattenhink och nyinköpt eldsläckare.

Som sagt – säkerheten först!

En man och hans brandsläckare

En man och hans brandsläckare

 

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: