Sjösättning del 1 – 31 maj 2013

Så var det då, äntligen, dags. S/S Wäsman skulle transporteras till Ludvika och för första gången som riktig ångbåt få möta sitt riktiga element, d.v.s. sjön Väsmans klara vatten. Men en sak i taget.

Först ut ur verkstaden. Med Micke som säker traktorpilot baxades båtkärran ut. Nästan lite overklig känsla, den att allt arbete nu var klart. Allt arbete är kanske att ta i. En hel del återstår faktiskt innan vi kan sätta fyr i pannan. Vi hade t.ex. ännu inte lyckats lufta roderhydrauliken ordentligt. Och golvfästena för salongsborden var inte klara. En del andra inredningsdetaljer återstod också att ordna. Och, så provtryckningen av pannan förstås!

Men ändå, efter massor av arbetstimmar, misstag, framgångar, diskussioner, problem och lösningar så var nu båten i skick för att sättas i sjön! Skepp OHOJ!

S/S Wäsman lämnar verkstaden

S/S Wäsman lämnar verkstaden

Sedan visste vi att båten skulle behöva barlast. Dels för att kompensera varvets “lilla” misstag med att inte kunna bygga skrovet riktigt rakt och dels för att få tillräcklig stabilitet. Dessutom skulle troligen läget i båtens längdriktning behöva justeras. Men hur mycket vikt skulle behövas och exakt var? Spännande! Spännande!

Dessa frågetecknen kunde bara rätas ut när Wäsman väl låg i sjön. Men dit var det ännu ett bra tag. Nu skulle först båten upp på kranbilens flak.

Med säker hand slingades båten och den väldiga kranen lyfte enkelt och lätt den ca 3 ton tunga Wäsman från kärran.

Wäsman lyfter från vagnen

Wäsman lyfter från vagnen

Så en liten flygtur…

Titta jag flyger...

Titta jag flyger…

… som elegant slutade på kranbilens flak. Klart att åka!

Lastat och klart för resan till Ludvika och sjön Väsman

Lastat och klart för resan till Ludvika och sjön Väsman

Fortsättning följer!!!

 

 

Leave a comment

2 Comments

  1. Hade aktern varit för istället, så hade båten sett påfallande modern ut.

    Reply
    • Yes, så när vi vill känna oss mer med i tiden s.a.s. så lägger vi bara i backen 😀

      Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: