S/S Wäsman snart i trafik – juli 2013

Provkörning pågår

Provkörning pågår

Efter avbrottet p.g.a. den trasiga pådragsventilen är ångbåtsgänget åter igång med provkörning och fortsatt intrimning av anläggning och båt. Just nu fungerar båten helt fantastiskt bra men några justeringar ytterligare behövs.

Inte av maskin och panna men det har visad sig att några av fönsterramarna inte håller tätt. När det regnar rinner alltså vatten utmed salongens innerpaneler. Men eftersom det nu är sommar och sol och därmed inte kommer att regna något mer så får det vara 🙂

Så har Breding, B2 Ånga, hört av sig och beklagar misstaget med den felaktiga leveransen av pådragsventilen och meddelar att pannans övriga kringutrustning håller måttet. Därmed känner i alla fall artikelförfattaren fortsatt förtroende för B2:s produkter och Wäsman kan lugnt ånga vidare.

Nu ser “redarna” fram mot att snart komma igång med chartertrafiken och få välkomna de första passagerarna ombord på S/S Wäsman. Ludvika Tidning har också noterat att det snart är dags för “trafik”.

I artikeln sägs att båten heter “M…” och ska heta så fram till dopet senare i sommar men det är troligen en liten missuppfattning. Det borde rimligen vara så att namnet S/S Wäsman gäller redan nu (och i alla sammanhang), även om det formella dopet ännu inte ägt rum. Namnet “M…” är  ju historia och var i allt väsentligt en helt annan båt…

I artikel sägs också att Wäsman kommer att kunna ta upp till 12 passagerare. Även detta är en missuppfattning. Det är mer rimligt att räkna med 8, möjligen 10 passagerare.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: