S/S Wäsman i vintervila

S/S Wäsman under tak

S/S Wäsman under tak med demonterad skorsten

Panna och maskin konserverade

Panna och maskin konserverat för vinterkyla

Av olika själ och engagemang har bloggen somnat av lite men vår förhoppning att genom att vi nu är flera aktörer som skriver  ska vi få ny fart på den.

Sedan sjösättningen den 31 maj till upptagningen den 19 oktober har Wäsman fått göra nästan 25 turer på sjön. Intresset för ångbåtar har varit stort i Ludvika och trots nystarten är vi nu  30 medlemmar i Väsmans Ångbåtssällskap.

Hälften av ångbåtsturerna har ägnats åt utbildning av oss  nyblivna ångbåtsfantaster där vi lär oss hur man hanterar en ångbåt. Längsta turen gick till Morhagen vilket tog drygt 2 timmar enkel väg annars har en vanlig  tripp blivit runt Bärholmarna. Vi var nog lite naiva i början och utgick ifrån att gammal teknik med en ångmaskin bara var något som fungerade och att över 100 årig kunskap var enkel och beprövad men ack så fel. Framförandet av en ångbåt kräver ett helt annat tänk  jämfört med om vi haft dieselmotor.Tex måste man utöver vanligt sjövett:

1 ) Elda minst en halvtimme innan avgång och få upp panntryck

2 ) Smörja och åter smörja

3 ) Elda och behålla tryck

4 ) Tänka på vad som ska ske i god tid innan en manöver tex vid backning vara införstådd med att maskinen ändrar riktning (backslag saknas)

5 ) Koll på att vattennivån i panna ej för mycket eller för lite

6 ) Vara försiktig så att man inte bränner sig

7 ) Ta hand om aska släcka av och bottenblåsa

8 ) Städa torka sot och olja

9 ) Skaffa och förvara ved samt ha tillräcklig mängd med på turen minst en full IKEAkasse / timme

10) Informera passagerare om säkerhet och risker

Dygnet innan sista turen till upptagningen var det  minusgrader vilket också gav oss en ny erfarenhet. Maskinpumpen klarade inte hålla pannan med vatten på grund av att vi fått isbildning i ett rör men som tur var hade  pannan förfylls av Ove och med hjälp av handpumpen fungerade det hela. I hamnen torrkokades pannan varefter båten lyftes  upp på vår släpkärra (som duger för kortare frakt) och drogs med precission av Urbans traktor till vinterplatsen i Lyviken.
Nu finns S/S Wäsman förvarad under pressening i ett av gänget välbyggt båtskjul och båten väntar på lite kompletteringar innan det är dags få komma ut på nya övningar 2014.Flagga

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: